tarot falı bak tarot falı bakma tarot falı aç tarot falı baktır

Tarot'un kökeni

Teorilerin birincisi, Tarot'u eski Mısır'a bağlıyor. Buna göre, "Arkana Majör" ya da "Büyük Sırlar" denen 22 kartlık ana deste, Hermes Trismegistus tarafından yapılmıştır. Hermes, söylentilere göre, Firavun Osiris'in yaveri ve başdanışmanıdır. Tarot ise, onun yazdığı yeryüzünün ilk kitabının bir örneğidir. Bu yaklaşımın sahibi olan Fransız yazar ve araştırmacı Antoine Court de Cebelin, Kadim Dünya adlı kitabında böyle diyordu. Yine Gebelin, Tarot'un eski Mısır Tanrısı Toth'un bilgi kitabı olduğunu söylüyor (Bkz. sayfa 1024). Tarot imajları, gerçek bilgeliğin ve dünyanın eski okült güçlerinin sembolize edilmiş anahtarlarıdırlar.

İkinci teoriye göre Tarot, Çin kökenlidir. Bunun en önemli desteği M.S. 618-908 yılları arasında, Çin'de Tang Hanedanı döneminde kullanılan kâğıt paralardır. Bu paraların üzerlerinde de Tarot sembolleri bulunuyordu. Son kurama göre ise Tarot, Hint kökenlidir. Daha doğrusu, Hint çingenelerinden çıkmıştır. Çingenelerin kökeni, Sanskritlere bağlanıyor. Sanskritçe'de ise, iskambil destesine "Taru" deniyor. Öyleyse, bu kurama göre Tarot, Hint çingenelerinden dünyaya yayılmıştır, denebilir. Bir diğer Tarot uzmanı olan Paul Poster Case'in teorisi daha farklı. Case, Yüzyılların Bilgeliğini Açıklayan Anahtar adlı kitabında, 78 kartlık Tarot destesinin, 1200 yıllarında yapıldığını yazıyor. Buna göre Tarot, birçok ulusa mensup bir bilgeler grubu tarafından yapılmıştır. Amaç, çok farklıdır.

Tarot sözcüğünün kökeni

İddialara göre, eski Mısır dilinde "Taroş" kelimesi krallık demektir. Kelime buradan türemiştir. Bazılarına göre ise, Tarot kelimesi, Latince "Rota" (tekerlek) kelimesinden kaynaklanıyor. Bir diğer yaklaşıma göre ise, kelime İbrani'cedir. Yani, Tarot'un, gizemciliğin bir kolu olan İbrani kökenli "Kabala" öğretisi ile ilişkisi vardır. Çünkü, İbranicede "Torah" kelimesi, kanun anlamındadır.1400'lü yıllarda Avrupa'da, desteye, "Tarocchi" deniyordu. Aynı kelime, daha sonraları Fransızca olarak "Tarot " haline dönüştü. Bütün bunların sonucunda ise, ortaya bugün de kullanılan Tarot sözcüğü çıktı. Tüm bu çalışmalara rağmen, Tarot kelimesinin kesin olarak anlamı ve kökeni hâlâ ortaya çıkmış değil.Tarot'la ilgili tarihi kayıtlar, çok eskilere dayanıyor.

Tarot, doğasındaki gizemi tarihinde de korumaya devam ediyor. Kaynağı ister Çin, ister Mısır olsun, önemli olan insanoğlunun binlerce yıldır, bu kehanet sanatından yararlanması olarak gözüküyor…